topp Återförsäljare

Återförsäljare

Luna och Grunda går samman

Luna och Grunda går samman och bildar en samlad stark verksamhet med ett heltäckande erbjudande av starka varumärken och tjänster inom verktyg, maskiner, bygg- och industriförnödenheter. Det gemensamma bolaget samlar inköps- och kategoriorganisationen i Luna AB med säljande verksamheter i Luna Sverige AB, Luna Norge AS samt Luna International AB. Vi har en ny samlad säljorganisation i Sverige från 1 april 2017.

Hitta din kontakt på http://www.luna.se/aterforsaljare/

Produkter